halk-egitim-bilgisayar-kurslari

Sosyal devlet vatandaşlarına meslek edinme sürecinde yardım etmelidir. Ve ülkemizde de bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardan biri de Halk Eğitim Merkezlerinde verilen kurslardır. Halk eğitim kurslarında kursiyerler başvurdukları meslek alanı ile ilgili eğitim görürler ve o meslekle ilgili bir gelişim sürecine girerler. Kursun tipine göre farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin hobi olarak da bazı kurslar vardır, Okuma yazma ile ilgili kurslar vardır. Bir de meslek kursları vardır. Bilgisayar Programcılığı, Grafikerlik gibi.

Halk Eğitim Merkezlerine başvurarak eğitim almak istediğiniz kursu seçebilirsiniz. Bazı kurslarla ilgili ek belgeler istenebilir. Halk eğitim kursları ücretsizdir ve genelde evinize yakın bir yerleşimde bir kurs bulabilirsiniz. Eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanırsınız ancak sınavı geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca eğitim boyunca devamlılıkta sağlamalısınız.

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde Halk Eğitim Kursları ile ilgili en çok sorulan soruları cevaplamıştır. Bu sorulardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

Telefonlardan size ulaşamıyoruz. Acaba problem nedir ?
Telefonlarımızı lütfen mesai saati içersinde kullanınız. Merkezimizde memur bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra yeniden deneyiniz.
Ayrıca doğru telefon numaralarını aradığınızdan emin olmak için lütfen iletişim linkinden kontrol ediniz… . .
Sertifikamı ne zaman alabilirim?
Sınavından en geç 3 hafta sonra alabilirsiniz. Lütfen bunun için kursunuzdan görevli müdür yardımcımıza başvurunuz.
Sertifikamı en geç ne zaman alabilirim ?
Sertifikalarınız okulumuz tarafından saklanmaktadır. Yalnız 1 yıl içerisinde alınmayan sertifikalar arşivi kaldırılmaktadır ve bulmak zaman alabilir. Bu sebeple yeni bir dönem başlamadan sertifikalarınız alabilirsiniz..
Sertifikamı benim dışımda başka bir kişi alabilir mi?
1. derece akrabanız dışında kimse sertifikanızı alamaz. Yalnız mecburi durumlarda kurumumuza bir dilekçe bırakabilir ve almasını istediğiniz kişiyi önceden bize bildirebilirsiniz.
Kayıt işlemimi internet üzerinden yapabilir miyim?
Hayır, Kayıtlarımız sadece kuruma gelinerek yapılmaktadır. 200840@meb.k12.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. Ancak kaydınızı telefonla doğrulatmanız gerekir
Kurs sonunda herhangi bir belge veriliyor mu?
Evet, Her kursun sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.
Sınavlardan geçmek için notun en az kaç olması gerekmektedir?
Sınavlardan geçmek için notun en az 45 puan olması gerekmektedir.
Kurs sonunda sınav yapılıyor mu?
Her kursun sonunda Yazılı ve Uygulamalı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır.
Bilgisayar kursları ve yabancı dil kursları kaç ay sürmektedir?
Bilgisayar, Muhasebe ve yabancı dil kursları için kış dönemi 4 ay yaz dönemi ise 3 ay sürmektedir. Bu süre planlamaya göre değişebilir. .
Kurslara kabul şartları nelerdir?
Halk eğitimi merkezlerince açılacak kurslara devam edeceklerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma (Yabancı uyruklular için valilik izni gerekir) şartı aranır. Etkinliklerden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğrenim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler. Örgün eğitime devam eden öğrenciler derslerinden arta kalan zamanlarda halk eğitimi etkinliklerinden yararlanabilirler. Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. Bu durum halk eğitimi merkezlerince kurs duyurularında belirtilir.
Kurs ve Etkinliklere Nasıl Kayıt Olunur?
Kayıt için bireysel başvuru yapılabileceği gibi, Halk Eğitimi Merkezleri´nin bulunduğu il ve ilçelerden uzakta oturanlar, bağlı oldukları köy ve mahalle muhtarlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okul ve kurum müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler. Bu kurumlar, kendilerine yapılan başvuruyu Halk Eğitimi Merkezi´ne ulaştırdıktan sonra, Merkez bu istekler doğrultusunda alan çalışması yaparak, kursun açılması yönünde gerekli çalışmaları yapar. Kayıt için başvuru, Halk Eğitimi Merkezleri´nce geliştirilen formla yapılır. .
Kurslara kayıt için kursiyerlerden istenen belgeler nelerdir?
Başvuru formu, Nüfus Cüzdanı , Öğrenim Belgesi .
Kurslara Kayıt Dönemleri Ne Zamandır?
Kurslara kayıt olmak için yılın oniki ayında halk eğitimi merkezlerine başvuru yapılabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için sadece bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durum da merkez yönetimince iletişim araçları yoluyla duyurulur. .
Kurslara Devam Zorunlumudur?
Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadırlar. Kurs süresinin 1/5´i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir ve belgesi verilmez. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır. .
Kurslar Nasıl Açılır?
Kurslar genel olarak 12 kişilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların yaşatılması yönünde açılacak kurslarda katılım sayısı 12´den daha aza indirilebilinir. Bu husus istihdam kolaylığı sağlayan, üretime yönelik gelir getirici kurslar için de geçerlidir. .
Kurslar Nerelerde Açılır?
Halk eğitim kursları genel olarak;
• Halk eğitimi merkezlerinde, kendi hizmet binalarında, • Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde,
• Eğitim odalarında, • Ceza ve ıslah evlerinde,
• Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde, • Kamu ve özel kuruluşlara ait binalarda,
• Örgün eğitim kurumlarına ait binalarda, • Gönüllü kuruluşlarca sağlanan yerlerde,
• İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde açılır. .
Halk Eğitimi Merkezlerinde Hangi Tür Kurslar Açılır?
Halk eğitimi merkezlerinde okuma yazma, mesleki teknik ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılır. Tür sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir. .
Kurslarımızda öğreticilik (Usta Öğretici) yapmak isteyenlerden hangi belgeler istenmektedir?
Bazı kurslar için ek belgeler de istenmekle beraber genellikle aşağıdaki belgeler yeterli olmaktadır. 1- Form Dilekçe (Merkezde doldurulacak)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Diploma Fotokopisi (Öğrenimine devam ediyorsa Öğrenci Belgesi)
4- Hükümet Tabipliğinden Sağlık Raporu (Sağlık Ocaklarından olabilir.)
5- İkametgah Belgesi
6- Öğreticiliğini Gösterir Belgelerin Onaylı Sureti
7- 6 Adet Vesikalık Fotoğraf .
Okuma-yazma kurslarının kapsamı nedir?
Okuma yazma bilmeyen tek yurttaş kalmayacak! Bu amaca ulaşmak amacıyla tüm yerleşim birimlerinde düzenlenen okuma yazma kursları, merkezimizin başlıca görevidir. Hem kişilere okuma yazma öğretmek, hem de bu beceriyi günlük yaşamda kullanabilmesi için kurslarımız sürekli düzenlenmektedir. .
Mesleki Teknik Kurslar neleri kapsar?
a) Beceri Geliştirme: Mesleki ve teknik eğitim görme imkanı bulamamış ya da eksik ağitim almış kişileri mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, onları pasif tüketiciden aktif üretici konumuna getirmek, bir işyerinde çalışabilecek, kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriye kavuşturmak amacıyla düzenlenir.
b) Meslek Kazandırma: Bir meslek dalında çalışanları ya da meslek edinmek isteyenleri geliştirmek, yeniliklere hazırlamak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu eleman olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenir .
Sosyal ve Kültürel Kurslar neleri kapsar?
Toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin gelişimlerini artırmak, bilgi, beceri kazandırmak, üst öğretime hazırlamak, kültürel değerlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen kurslardır. Bu kurslar gerekirse okul öncesi çocukları da kapsayacak şekilde düzenlenir. .
Kurslara Kimler Katılabilir?
Her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlar eğitime katılabilir. 18 yaşından küçükler velilerinin izinleri ile katılabilirler. İlk öğretim öğrencileri kendi okul saatleri dışındaki kurslara katılabilir. Yabancı uyruklu ve göçmenler valiliğin izni ile katılabilir.
Gerekli ise kurs programı için kriterler belirlenir. Bu kriterler, kursun içeriğine göre kurs yöneticisi tarafından belirlenir.
Kurslar Hangi Saatlerde Düzenlenir?
Tüm kurslar sabah saat 07:00 ile 24:00 arasında, haftanın tüm günlerinde düzenlenir.

Bu kurslara tanıdığınız ve sevdiğiniz kişileri teşvik edebilirsiniz. Birçok kişi bu kurslar sayesinde en önemlisi kişisel gelişim olarak da kendilerini geliştirmektedirler.

Haftalık E-Bülten için abone olmayı unutmayın. Seçtiğimiz özel haberleri ilk siz öğrenin.