okulistik-interafkti-egitim

Eğitim hayatına devam ederken yardımcı ve destekleyici kaynaklara ihtiyaç duyarız. Bu kaynaklar bilginin pekişmesi için önemli bir itici güç görevi görür.

Özellikle eğitim hayatının ilk yıllarında mevcut okul hayatının temposunun yanına pozitif yönde etki edecek kaynakların ilave edilmesi son derece faydalı olacaktır. Artık interaktif bir zamanda yaşıyoruz. Her şey video içerikle bize ulaşıyor. Bu da öğrenciyi pozitif yönde etkiliyor.

5. Sınıfın önemi son derece büyüktür. Bu önem ileri ki yıllarda alacağı önemli derslerin temelini bu yıldan itibaren almaya başlamasıdır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri gibi her yıl üstüne koyarak gelişeceği derslerin temelini 5. sınıftan itibaren öğrenci oluşturmaya başlar. Tam da bu noktada interaktif eğitimde çok kaliteli olan ve eğitim politikasını tamamen Milli Eğitim Müfredatına uygun bir biçimde şekillendiren Okulistik’ten bahsetmek istiyorum.

Okulistik’te 5. sınıf testleri detaylı bir şekilde öğrencinin seviyesini ölçer ve onu okullarındaki sınavına hazırlar. Konu anlatımlarının interaktif bir şekilde anlaşılır ve öğretici odaklı yapılması öğrencinin bilgi seviyesini arttırır. Bu bilgi seviyesini konu testleriyle perçinler. Öğrenci konu testlerine hem uyum sağlamayı ve odağını arttırmayı öğrenir hem de zayıf kaldı yönlerini tespit ederek geliştirme fırsatı bulur. Bununla beraber Okulistik’te diğer önemli bir özellik öğrenciye sıkmadan ve onu her zaman bilgisini test edebileceği ödev çalışmalarını hazırlar. Basılabilir ödev kağıtları tamamen öğrenciye pratik yapma alışkanlığı kazandırmayı hedefler. Unutmayın pratik yapması hem zekasına olumlu etki eder hem de sınavlarında yardımcı olur.

Böylelikle, Okulistik öğrenciye interaktif eğitimi sunmakla yetinmez. Öğrencinin çalışma alışkanlıklarının güçlenmesi için etkinlikleri onu adına planlar ve yönlendirir. Öğrenci eğitimini interaktif bir şekilde alır, sonrasında konu testini çözer ve başarısını görür. Bu süreçte istediği an yanında her yerde çalışabileceği ödev kağıtları onun için çoktan hazırdır. Pratikleriyle aldığı kaynakları güzel bir şekilde temeller ve her zaman üstüne koyarak ilerler. Bu prensipleri benimsetmek öğrencinin ileri ki eğitim hayatına en büyük yatırımdır. Çalışma özelliğini şekillendiren ve bunu yenilikçi ve modern bir sistemle uygulayan yapıyla bütünleştirmek öğrenciyi her zaman konsantrasyonu yüksek bir seviyede tutar.


Haftalık E-Bülten için abone olmayı unutmayın. Seçtiğimiz özel haberleri ilk siz öğrenin.