İşitme testi insan hayatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bunun başlıca sebebi ise işitme kayıplarını ortaya çıkartabilmesidir. Birey işitme duyu organında bir sorun olduğunu veya işitme işlevinin diğer bireylere göre daha az çalıştığını ön görürse kesinlikle önce doktora başvurmalıdır. Doktor ise kendisini işitme testlerine tabi tutacaktır. Bu işitme testlerinin adı ise odyogram denir. Bu test bireyin en az hangi derecede duyabildiğini ölçmektedir. Birey en son duyduğu derecedeki ses düzeyine kadar elindeki butona basmaktadır. Ne zamanki duymaz ise o ses düzeyine kadar duyduğu tespit edilir.

İşitme Testinin Önemi

İşitme olayı tüm insanlar için hayati bir işlevdir. Tüm hayat süreci boyunca insanlar gerek görme gerekse de dokunma işlevlerinin yanında işitme işlevlerini de sıkça kullanır. İşitme işlevinin en çok kullanıldığı alan ise iletişimdir. Diğer bireylere iletişim kurmak için işitme yetisinin etkili bir şekilde kullanılması şarttır.

Aksi takdirde karşıdan gelecek mesajlar alınamayacak ve etkili bir iletişim kurulmayacaktır. Bu durumlardan da sebep işitme testi insan hayatı için büyük önem kazanmaktadır. Odyometri testi sayesinde bireylerde bir sorunlarının olup olmadığına karar vermektedir.

İşitme Testinde Dereceler

İşitme yetisinde bir eksiklik hisseden birey işitme testine tabi tutulur. Bu test sonucunda ise tedaviye ihtiyacının olup olmadığına doktor eşliğinde karar verilir. Bu karar verilirken bireyin test sonuçları yani dereceleri referans alınır. Bu derecelerde yaş faktörü de önemlidir. Yaş ilerledikçe işitme kayıplarının belli ölçülerde olması normaldir.

Ayrıca 30 db kadar olan kayıplarda normal görülmektedir. Bunun dışında 30 – 40 db kayıplar hafif kayıp, 41 – 55 orta dereceli, 56 – 70 orta ileri, 71-90 db kayıp ileri, 91 ve üzeri db kayıplar ise çok ileri derece işitme kayıplarına girmektedir.

İşitme Testinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bireyler işitme testine alındığında öncelikle uzmanlara güvenilir sonuçlar vermelidir. Unutulmamalıdır ki bu sonuçlar sayesinde kendisine bir tedavi uygulanacaktır. Eğer keyfi şekilde işitme testinde yanlış sonuçlar verir ise bu durum sebebinden yanlış tedavi uygulanacak ve bu durumun sonucu olarak sağlığından olabilecektir. Bu kadar önemli bir durumda güvenli sonuçlar elde etmek hayati bir olaydır. Bu olaya bireylerin üst düzeyde dikkat etmesi gerekir.

Kaynak: https://www.siser.com.tr/isitme-testi-odyometri/