Gündelik yaşam devinimi içerisinde, karşılaştığımız tüm olaylar ruhumuz üzerinde çeşitli tesirler oluşturur. Son derece dinamik bir yaşam tarzı sürdüğümüz çağımızda, psikolojimizin çoğu durumdan olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bazen belirli bir durum veya durumlar nedeniyle ve bazen de sebebini bilmediğimiz şekilde oluşan bir iç sıkıntısı, demoralize olmamıza, depresif olmamıza ve buna paralel mutsuz olmamıza neden olur. İşte tamda bu anlarda sıkıntılarımızın hafiflemesi, hatta yok olması için başvurmamız gereken yöntemlerden en önemlisi sıkıntı duasıdır.

https://www.bilgiadami.com/sikintili-ve-uzuntulu-zamanlarda-okunacak-dualar.html

Sıkıntıdayken Okunacak Dualar

Hadisi şeriflerden birinde, İstiğfara devam edeni, Cenab-ı Allah her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim sıkıntısından kurtararak rahata ulaştırır ve hiç beklemedi anda rızıklandırır.

Diye buyurulur.

Tevbe, istiğfarı günlük olarak yapmaya devam etmemiz, iç huzurumuz ve sıkıntıların def edilmesi için başvurulması gereken bir yöntemdir. Benzer bir şekilde “ La havle vela kuvvete illa billah “ zikrini, sürekli olarak yapmak, pek çok derdimize çare olur. Denilir ki bu zikir 99 derde de çaredir ve bu dertlerin en basiti sıkıntıdır. Her gün bu zikrin yapılması, pek çok yönden dertlerimizin oluşmasının önüne geçen bir önlem oluşturur.

Devamı olarak karşılaşılan herhangi bir sıkıntı sırasında, sıkıntıyı “ Bismillahirrahmanirrahim, Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim” zikriyle karşılayanları Cenab-ı Allah (c.c) her türlü musibete karşı korur.

Sıkıntısından kurtulmak isteyenler, özellikle Cuma namazının ardından her birini niyet ederek 7 defa olmak üzere Nas, Felak ve ihlas sureleri okuduğunda, hafta boyunca Allah (c.c) o kişiyi belalardan ve sıkıntılardan uzak durmasına yardım eder.

Sıkıntılı durumdayken okunması gereken dualardan bir diğeri de Salat-ı Münciye duasıdır. Sıklıkla Salatan Tüncina duası olarak da bilinen bu dua, sıkıntılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacağı gibi, aynı zamanda istekleriniz içinde edilebilen bir duadır.

Sıkıntılı olunan dönemlerde mutlaka öncelikli olarak yapılması gereken şey ise Allah’ a (c.c) sığınmaktır. Tevbe istiğfarda bulunmak, mümkünse şükür namazı kılmak, çeşitli zikirler gerçekleştirmekle kısa süre içerisinde gönül sıkıntılarından kurtularak huzura erer.

Sıkıntılı dönemlerde Allah’ a ( c.c.) yakınlaşmak için çeşitli nafile ibadetler yerine getirmek, zikirler yapmak kısa süre içerisinde gönül huzurunun oluşmasında etki oluşturur. Yakınlaşabilmek için yapılan zikirlerin doğru zaman ve doğru dualar veya ismi şeriflerle yapılması önemlidir. Ancak yapılan her ibadetin olduğu gibi, her nafile ibadetin de mutlaka karşılığı olacağı unutulmamalıdır. Bu sebeple sıkıntıların azalması ve yok olması, iç huzurun sağlanması için Kuran-ı Kerim içerisinden de bazı ayetleri okunmalıdır. Sırasıyla Tevbe Suresi 51. Ayet, Yunus suresi 107. Ayet, Hud Suresi 56. Ayet, Ankebut Suresi 60. Ayet, Fatır Suresi 2. Ayet, Zümer Suresi 38. Ayet, ve Tevbe Suresi 129. Ayet, sıkıntılı durumlarda okunduğunda, iç huzurun sağlanmasında çok etkilidir.

Kaynak : sıkıntılı zamanlarda okunacak dualar