Taşınmazın resmi sahibinin isteği ile belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi düzenleyerek ilgili taşınmazın alım, satımı, kiralanması, rehin alınması gibi sözleşmede belirtilen hukuki ve teknik işlemlerin tamamının yerine getirilmesini sağlayan; taşınmazın kiralanmasına aracılık eden, alım, satım, kiralama, rehin işlemleri gibi sözleşmede belirtilen konular yerine getirilirken, tanınmaz sahibine ilgili konu ile ilgili gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizlik yapan; resmi işlemler gerçekleştirilirken, resmi kurumlarca, satıcı ve alıcı arasındaki gerekli form, beyanname ve buna benzer belgeleri doldurabilen, tüm bu işlemleri, vergi dairesine kayıtlı bir işyerinde belli bir komisyon karşılığında gerçekleştiren kişiye emlak komisyoncusu denir. Emlak danışmanını vermiş olduğu bu hizmetten faydalanan gerçek veya tüzel kişiler emlak müşterisi olarak adlandırılır.

 Nasıl Emlak Danışmanı Olunur?

Öncelikli olarak emlak danışmanlığı yapmak için yetki belgeniz olmak zorunda. 2018 de yürürlüğe giren Emlak Müşavirliği yasası ile bu mesleği sadece emlakçılık yetki belgesi olanlar yapabilecek. Yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsatlandırılmayacak.

 Emlakçılık Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Yönetmelik kapsamında Emlakçılık Yetki Belgesi alabilmek için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS)’ne başvuru yapılması gereklidir. Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yetki belgesi verilecektir. İşletmenin, emlakçılık yetki belgesi için gereken şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihi donrası yedi gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilecek ve işletmenin uygunluğu ile ilgili tutanak tutulacaktır. İşletme mevzuatta belirtilen şartları taşıyorsa on gün içinde Emlakçılık Yetki belgesi işletmeye teslim edilecektir. Mevzuat gereğince Emlakçılık Yetki Belgesinin süresi 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.

 Emlak Yetki Belgesi Alabilmek İçin Hangi Odaya Kayıt Olunmalı?

Emlakçılık yetki belgesi alabilmek için aranan şartlardan biri de meslek odasına kaydolunmasıdır. İlgili işletmenin öncelikle vergi levhasını çıkartmış olması gerekmektedir. Vergi levhası, kimlik fotokopisi ve harç ücreti ile bulunulan il veya ilçedeki esnaf ve sanatkârlar odasına sicil kaydı oluşturulur.

Esnaf ve sanatkârlar sicil tasdiknamesi ile işletmenin bulunduğu il de kurulmuş olan emlakçılar odasına gidilerek kayıt oluşturulur. Emlakçılar odasına kayıt oluşturulurken vergi levhası, esnaf ve sanatkârlar odası sicil tasdiknamesi, kimlik fotokopisi beyan edilmesi zorunludur. Ayrıca her ilçedeki odaların belirlediği harç ücretini de kayıt sırasında ödemek gerekmektedir.

Emlak Danışmanlığı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Emlakçılık mevzuatı gereğinde yetki belgesini alan danışman; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf Sanatkârlar Odası bünyesinde faaliyet gösteren Emlak Meslek Odalarına kaydolmalıdır. Müşteriler ile sözleşme düzenlerken üyesi olduğu meslek odasın tarafından onaylanan veya kullanılmasına izin verilen örnek sözleşmeyi ilgili müşteri özelinde düzenleyerek, müşteriye bir nüshasını teslim etmeli, bir nüshasını kendisinde saklamalıdır.

Hizmet verilen bölgenin, plan ve krokileri, işletmenin müşterilerin görebileceği yerlerinde teşhir edilmelidir. Kiralık ve satılık taşınmazların özellikleri detayları ayrı bir alanda sergilenmelidir. Taşınmazların, müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için, görsellerden yararlanılmalıdır.

Emlak danışmanlık ücreti; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf Sanatkârlar Odası bünyesinde faaliyet gösteren Emlak Meslek Odalarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre ve ya belirlenen teamül ücrete göre belirlenmeli, bunun dışında ücret alınmayacağı müşteriye bildirilmeli ve sözleşmeye eklenmelidir.

Emlak firmaları vergi levhasında yazan unvanları dışında başka bir unvan kullanmamalı, ticari faaliyet sürdürmemelidir. Emlak Komisyoncuları Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu kapsamında hareket etmeli, müşterilerin, taşınmazların ve sözleşme de belirtilen işleri yaptıkları sürede edindikleri bilgileri; sözleşme süresince ve sözleşme bittikten sonraki süreçlerde üçüncü kişiler ile paylaşmamalıdırlar.