Tüketicilerin haklarını koruyan davaların açılması için belli bir miktar altında kalan parasal sınırlarda öncelikle Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulması gerekmektedir. Herhangi bir satış işleminde meydana gelecek uyuşmazlıklara karşı tüketiciler yasalar ile güvence altına alınmıştır. Tüketicinin satın aldıkları ürünü değiştirme ve iade etme hakkına sahiptir. Fakat bu hakkın kullanılması sırasında satıcıyla veya malı üreten firmayla uyuşmazlık yaşaması durumunda önce tüketici hakem heyetine sonra da tüketici hakları mahkemesine dava açarak hak talebinde bulunabilmektedir.

Tüketici hakları dava nasıl açılır hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için 2019 yılında tüketici mahkemesine dava açılmasını gerektirecek parasal sınırın bilinmesi önem arz etmektedir. 1 Ocak 2019 itibariyle 8.480 TL’yi aşan alıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlıklarda direkt olarak tüketici mahkemesine dava açılabileceği belirtilmiştir. Bu miktarın altındaki satış ve uyuşmazlıklarda ise öncelikle hak arama talepleri ilgili tüketici hakem heyetlerine başvurularak gerçekleştirilmeli, buradan arzu edilen sonuç elde edilememesi halinde tüketici mahkemesine dava açılmalıdır.

Tüketici Hakem Heyetlerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Tüketici hakem heyetinin görev alanına giren parasal uyuşmazlıkların tüketici mahkemesine taşınması davanın reddedilmesine sebep olacağından tüketici hakem heyeti uyuşmazlık bedeli tutarının bilinmesi önem arz eden konulardandır. 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlanan tüketici hakem heyetlerinin parasal sınırı şu şekildedir:

  • 650,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  • 650,00 TL ile 8.480,00 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri
  • 480,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri

Görevli olarak belirlenmiştir. Bu parasal sınırlardaki alıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlıklar öncelikle hakem heyetlerine başvurarak çözülmeli buradan sonuç alınamazsa tüketici mahkemesine dava açılmalıdır.

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Tüketici mahkemesine dava açılabilmesi için parasal sınırlar kadar öncelikle tüketici hakem heyetlerine başvurulması da zorunluluk arz etmektedir. Tüketici mahkemesine dava açma şartları;

  • Uyuşmazlığa sebep olan malın ayıbına ilişkin olmalı,
  • Dava konusunu uyuşmazlığa neden olan sözleşmedeki haksız hüküm oluşturmalı,
  • Ön ödemeli malın teslimi istenilen şekilde yapılmış olmamalı,
  • Mesafeli sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması ve ürünün iadesiyle birlikte ürün ücretinin iade edilmemiş olması

Gibi şartların biri veya birkaçı sebebiyle tüketicinin haksızlığa uğraması halinde tüketici mahkemesine dilekçe ile başvurarak maruz kalınan durum delilleriyle birlikte açıklanmalı ve daha önce izlenilen süreçlerle birlikte talepler dava dilekçesinde yer almalıdır.

Tüketici Avukat Ankara Yapması gereken Tüketici mahkemesine bizzat başvurarak dava açılabileceği gibi avukata vekalet vererek de dava açılabilmektedir. Davanızın hızlı ve etkin bir biçimde lehinize sonuçlanması için bu konuda uzman kurumsal avukatlık bürolarından hukuki yardım almanızda fayda vardır.

Tüketici ve satıcı arasındaki uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli mahkeme tüketicinin ikametinin bulunduğu yerde bulunan Tüketici mahkemeleridir. Tüketici hakem heyetlerinden talep edilen sonuçların elde edilememesi halinde de tüketici mahkemelerine dava açarak hakların savunulması mümkündür.

https://ilkayuyarkaba.av.tr/

interaktifplus ( Pozitif internet çözümleri )